Gasolgrill säkerhet – Så grillar du säkert

En gasolgrill är smidigare än kol på många sätt och vis men där är också andra säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av gasol. Det är viktigt att du känner till gasolens egenskaper och hur du hanterar den på ett säkert sätt innan du använder din gasolgrill. På så sätt undviker du att sätta dig själv och andra i fara.

Gasolens egenskaper

Det första du bör känna till är vad gasol är och vilka egenskaper den har. Gasolen tillverkas genom förena propan och butan med varandra. I Sverige tillverkas detta bl.a. av AGA som även tillverkare gasolen med minst 95% propan för att lättare klara de kalla förhållandena här i norden.

Gasolen är en genomskinlig/färglös och tung gas som vid läckage sjunker och lägger sig längs marken, letar sig ner i brunnar, källare och trappor. Gasolen är även luktfri vilket gör att den i rent utförande kan vara svår att upptäcka. AGA tillsätter dock ett luktämne som ska göra det lättare att upptäcka om ett läckage uppstår, men eftersom gasen är tung och sjunker är det inte säkert att man känner det.

Gasolen som gas är inte giftig att andas in men i stora mängder kan den ge en kvävande effekt med syrebrist.

När gasolen bränns som vid grillning bildas det koldioxid och vattenånga. 100% miljövänligt!

Gasolflaskor

Gasolen levereras i gasolflaskor som innan leverans testas för att säkerställa kvalitet och att gasolflaskan är säker att använda. Olika leverantörer av gasolflaskor kan ha olika säkerhetstester och olika rutiner för att genomföra testerna. Vill du att den ska vara testad av AGA så ska det stå på gasolflaskan när du köper den (byter in din gamla).

Gasolflaskorna bör du hantera varsamt även om de är gjorda för att tåla väldigt mycket. Här är några tips för hantering av gasolflaskor:

 1. Lägg inte flaskan ner. Vid transport, förvaring och användning så ska flaskan vara stående.
 2. Vid byte av gasolflaska eller misstanke om läckage, gör ett läcktest. Blanda såpa och vatten och spraya på för att se var det bubblar eller använd ett avsett läcktest som finns att köpa hos återförsäljare.
 3. Se till att regulatorn är anpassad efter trycket i gasoltuben. Läs bruksanvisningarna för regulatorn om du är osäker. Regulatorn justerar mängden gasol till grillen och följer i vissa fall med köpet eller köps separat.
 4. Så fort du inte använder gasolen se till att stänga ventilen så det inte samlas gas någonstans.
 5. Använd inte gasol på platser med dålig ventilation då förbränningen använder mycket syre i luften.
 6. Vid grillning, låt aldrig gasolflaskan stå under grillen. Det gör att det blir svårare att komma åt ventilen och stänga av den om en olycka är framme. Det är också en risk att temperaturen för gasolflaskan uppnår 65 grader vilket gör att trycket i gasolflaskan uppnår en kritisk nivå på 25 bar. Av säkerhetsskäl kommer gasolflaskan då att släppa ut gas genom en säkerhetsventil vilket du vill undvika. Av samma anledning vill du inte förvara gasolflaskan i direkt solljus, en avstängd bil, balkong eller någon annan plats där dessa temperaturer kan nås.

Grilla säkert med gasolgrill

Förutom att känna till vad gasolen är och hur du hanterar behållaren (gasolflaskan) så bör du givetvis känna till hur du använder den tillsammans med en gasolgrill (det är väl därför du är här).

Om vi förutsätter att din gasolgrill är monterad och att du fått en ny gasolflaska att koppla till grillen så hoppas vi att det tydligt står hur du går tillväga i manualen. I annat fall gäller följande grundregler:

 1. Ta bort tätproppen som bör finnas i gasolflaskans mynning. Det är en extra säkerhetsfunktionen förutom själva ventilen.
 2. Anslut slagen från grillen till regulatorn och sedan regulatorn till gasoltuben. Det är mycket viktigt att du har en regulator som ser till att rätt mängd gasol når brännarna på grillen. Gasoltubens gängor är vänstergängad så du skruvar fast den moturs.
 3. Se till att gasolgrillens reglage är stängda och öppna sedan flaskventilen så gasolen når gasolgrillens reglage men inte längre än så. Här är ett perfekt tillfälle att leta efter läckage då det inte borde vara något. Skulle du hitta läckage, starta inte grillen genom att vrida på gasolgrillens reglage (som startar tändning). Stäng i så fall gasoltubens ventil och ventilera friskt. Påbörja sedan samma process igen när ni tror er löst läckaget.
 4. Vrid alltid på gasolgrillens reglage och tänd grillen direkt efter att ni vridit på gasolflaskans ventil (förutom vid läckagetest)

OBS! Dessa steg ovan symboliserar endast montering av slang, regulator och kontroll av läckage. Samt test av gasolgrillens reglage och tändning.

Innan grillning

Här är några saker att tänka på innan du påbörjar grillningen.

 • Respektera grillförbud om det finns för ditt område. Och ta extra beredskap om brandrisken är stor.
 • Ungefär som vid service av bilen är det smart att läckagetesta gasolgrillen en gång om året och vid byte av gasolflaska. De flesta olyckor händer på grund av läckage.
 • Många förvarar gasolflaskan under grillen. Detta är smidigt men ta alltid ut gasolflaskan och ställ en bit från grillen innan du börjar.
 • Placera grillen väl. Vid läckage sjunker gasen. Fundera på vart den i så fall kan tänkas ta vägen. Lågt placerade marschaller, ljus och andra ”eldkällor” är direkt olämpligt och inget lättantändligt bör finnas nära grillen.
 • Se till att gasolslangen hänger fritt och inte ligger emot något som kan bli varmt och bränna hål på slangen.

Medan du grillar

Här är några punkter du bör ha i åtanke och känna till medan du grillar.

 • Håll koll på gaslågan och vilken färg den har. Den ska vara blågrön och inte gulaktig. Lämna på service om du misstänker fel.
 • Vid brand utanför grillen så stäng gasolflaskans ventil och stäng grillens reglage. Släck elden med vatten eller pulversläckare. Detta gäller inte brand i grillen.
 • Om det brinner felaktigt i grillen så stäng gasventilen på gasolflaskan och om möjligt reglagen på grillen. Du vill inte släcka elden och få en gasolsamling som senare antänds. Använd heller aldrig vatten i grillen då det kan reagera kraftigt med fettet (likt ett stekjärn, fast värre) och orsaka personskador, samt att branden kan sprida sig.

Rengör grillen

De flesta gasolgrillar har en behållare eller droppskål som samlar upp fett som droppat ner i grillen. Töm denna behållaren regelbundet så att där inte är någon större ansamling fett om en brand skulle uppstå vilket snabbt kan göra situationen svårare.

Det är också en bra idé att rengöra grillen regelbundet och hålla allt i bra skick. Att slarva med rengöringen kan innebär en ökad säkerhetsrisk men det sliter framför allt också på grillen.

Ta hand om din grill på ett bra sätt så blir det roligare att använda den och lättare att göra kontroller som garanterar säkerheten.

Avslutande ord

Det finns många aspekter att hålla koll på men man kommer långt med sunt förnuft och inställningen att alltid stänga ventilen på gasolflaskan så fort gasolen inte används. Mycket av säkerhetstänket kommer automatiskt om du känner till gasolens egenskaper och läst detta ovan.

Precis som i många andra sammanhang bör man kanske undvika hanteringen av gasol om man befinner sig i ett stadium där ens omdöme kanske inte är som det brukar (alkohol eller medicinering).

Lycka till med grillningen och hoppas du får många goda måltider serverade!